Informacje ogólne

Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną utworzoną 1 stycznia 2012 r. przez Miasto Inowrocław i prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.   Siedzibą Zespołu jest Inowrocław a teren działania Zespołu obejmuje obszar administracyjny Miasta Inowrocławia.
Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Inowrocławia.
_____________________________________________________________________________

Przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław.

 

Do zadań Zespołu należy:

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli, a w szczególności:

  • organizacja i prowadzenie księgowości,
  • nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków przez szkoły i przedszkola,
  • sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
  • opracowywanie propozycji zmian w budżecie Miasta związanych z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli,
  • naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i funduszu płac,
  • obsługa finansowo-księgowa działalności socjalnej, planowanie i sprawozdawczość ekonomiczno-statystyczna.

2) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi;

3) współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie spraw leżących w kompetencji Zespołu;

4) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych i techniczno-kancelaryjnych Zespołu.______________________________________________________________________________


STATUT

Statut w wersji tradycyjnej dostępny jest w placówce MZEAS.
Statut oraz uchwałę w wersji elektronicznej można pobrać tutaj: statut (302kB) pdf
Statut oraz uchwałę w wersji dostępnej cyfrowo można pobrać tutaj:  statut (32kB) word


ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ePUAP:
/MZEASInowroclaw/domyslna
/MZEASInowroclaw/SkrytkaESP


_____________________________________________________________________________

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor - Magdalena Starybrat
Główny Księgowy - Marlena Olszak

Wykaz numerów telefonów

Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu

Pobierz spis numerów telefonów w pliku PDF (52kB) pdf

 
 


Nr telefonu
DyrektorMagdalena Starybrat52 302-56-66
Główny księgowyMarlena Olszak52 302-56-65
   
SekretariatPodinspektor52 302-56-60
FAX 52 302-56-80
   
nr tel. 52 302-56-...
InformatykInformatyk73
BHPInspektor ds. BHP74
Sala narad 77

   
KSIĘGOWOŚĆObsługiwane jednostkinr tel. 52 302-56-...
PodinspektorSP1660
DyrektorSP166
InspektorP20, SP1167
InspektorSP2, SP569
InspektorSP8, SPI71
InspektorP14, SP1071
InspektorSP9, SP1472
InspektorP4, SP675
PodinspektorP2, SP476
   
PŁACEObsługiwane jednostkinr tel. 52 302 56...
InspektorP4, SP8, SP9, SP1161
InspektorP20, SP4, SP5, SP1662
PodinspektorSP2, SP10, SP14, SPI63
InspektorP2, P14, SP1, SP664
___________________________________________

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (10 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Sztochman (10 stycznia 2013, 15:02:20)

Ostatnia zmiana: Michał Wujak (1 lutego 2024, 09:21:47)
Zmieniono: Aktualizacja numerów telefonów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14163