Zarządzenia 2012

Zarządzenia 2012

Zarządzenie nr 33/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 33/2012DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Miejski [...]

Zarządzenie nr 32/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 32/2012DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie ustalenia składu Komisji ds. likwidacji pieczątek [...]

Zarządzenie nr 31/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 30/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 29/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 28/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 27/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 27/2012DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarzadzania systemem [...]

Zarządzenie nr 26/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 26/2012DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 12 listopada 2012 r.  w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa [...]

Zarządzenie nr 25/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 24/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 23/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE  NR 23/2012Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia [...]

Zarządzenie nr 22/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 21/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 20/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 20/2012Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu [...]

Zarządzenie nr 19/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 18/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 17/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 16/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 16/2012DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 12 marca 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pracy Miejskiego Zespołu [...]

Zarządzenie nr 15/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 15/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r.w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych [...]

Zarządzenie nr 14/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 14/2012DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIUZ dnia 1 lutego2012 r.w sprawie  powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i [...]

Zarządzenie nr 13/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 13/2012DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIUZ dnia 1 lutego2012 r.w sprawie  wydawania pracownikom profilaktycznych napojówNa podstawie art. 232 [...]

Zarządzenie nr 12/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 11/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie na 10/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 9/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 8/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 7/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 6/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 5/2012

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 5/2012DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU Z dnia 2 stycznia 2012 r.w sprawie  wyznaczenia osób w Miejskim Zespole Ekonomiczno- [...]

Zarządzenie nr 4/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 3/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 2/2012

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 1/2012

Wersja do pobrania: [...]

metryczka