Zarządzenie nr 1/2018

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 1/2018 (230kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 marca 2018 r. 


w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 i  z 2017r. poz. 60 i 1930) zarządza się, co następuje:


§ 1. Załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu zmienionego zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., zarządzeniem nr 5/2014 z dnia 27 maja 2014 r. i zarządzeniem nr 8/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu pozostają bez zmian.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, tj. 30 marca 2018 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (16 marca 2018)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 09:13:01)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2714