Zarządzenie nr 6/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 6/2012 (197kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 6/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:§ 1. Wprowadza się regulamin kontroli zarządczej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, zwanym dalej „MZEAS”, stanowiący załącznik do  zarządzenia. 


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom w zakresie wynikającym z regulaminu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (2 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 08:41:36)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504