Zarządzenie nr 11/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 11/2013 (192kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 11/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU  EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.  Załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r.  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu  zmienionego zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 10 maja 2012 r. otrzymuje  brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (20 grudnia 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 14:23:35)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467