Zarządzenie nr 7/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 7/2013 (369kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 7/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 marca 2013 r.

w  sprawie  powołania komisji do spraw gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami  majątku  ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu 


Na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zarządza się, co następuje: 


§ 1. Powołuje się komisję do realizacji zadań wynikających z zasad i trybu gospodarowania w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego określonych zarządzeniem nr 6/2013 w składzie:
1) Mariusz Sztochman – przewodniczący;
2) Teresa Łukasiewicz – członek;
3) Monika Giętkowska – członek.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (20 marca 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 14:12:31)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460