Zarządzenie nr 3/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 3/2013 (208kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 3/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 19 marca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej Regulaminu

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  § 1.  W zarządzeniu nr 11/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej Regulaminu w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuje się Komisję Socjalną w składzie:
1) Rafał Bialik;
2) Marlena Hoffmann;
3) Teresa Łukasiewicz.”.


  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (19 marca 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 13:53:21)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477