Zarządzenie nr 32/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 32/2012 (202kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 32/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. likwidacji pieczątek służbowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 21/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję ds. likwidacji pieczątek w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w składzie:
1) Magdalena Starybrat  – przewodniczący;
2) Dorota Wojciechowska – członek;
3) Rafał Bialik  – członek.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (18 grudnia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 11:35:02)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477