Zarządzenie nr 21/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 21/2012 (192kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 21/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie § 7 ust. 5 zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu  zatwierdzonego zarządzeniem nr 4/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 4 stycznia 2012 r. zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się instrukcję postępowania z pieczątkami służbowymi w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (16 maja 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:37:46)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373