Zarządzenie nr 33/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 33/2021 (100kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE  NR 33/2021
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  nr 1/2021 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego –inspektora w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 18/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru nr 1/2021 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego –inspektora w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w składzie:
1) Dorota Wojciechowska - przewodniczący;
2) Anna Szatkowska - członek;
3) Marta Michalak - członek.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (26 sierpnia 2021)
Opublikował: Michał Wujak (26 sierpnia 2021, 11:10:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374