Zarządzenie nr 24/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 24/2021 (104kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 3 marca 2021 r.  


w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu”


Na podstawie § 3 ust. 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w  sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu”, zwaną dalej polityką bezpieczeństwa. Treść polityki bezpieczeństwa zawiera załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Polityka bezpieczeństwa ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 26/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 12 listopada 2012r.
§ 4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:
-

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (3 marca 2021)
Opublikował: Michał Wujak (3 marca 2021, 10:14:55)

Ostatnia zmiana: Michał Wujak (14 grudnia 2022, 10:33:11)
Zmieniono: Usunięcie dokumentów zawierających informacje o stosowanych środkach i procedurach bezpieczeństwa.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 550