Zarządzenie nr 23/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 23/2021 (98kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 23/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie Instrukcji kasowej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Instrukcję kasową w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
       
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

§ 3. Traci  moc zarządzenie nr  1/2014 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie Instrukcji kasowej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (25 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (25 lutego 2021, 12:12:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430