Zarządzenie nr 21/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 21/2021 (108kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 21/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. likwidacji pieczątek służbowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 21/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję ds. likwidacji pieczątek w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w składzie:
1) Marlena Olszak  – przewodniczący;
2) Dorota Wojciechowska – członek;
3) Rafał Bialik  – członek.
 
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 32/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 18.12.2012r.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (25 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (25 lutego 2021, 12:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611