Zarządzenie nr 18/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 18/2021 (120kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 18/2021
DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.), zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu do zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w § 1, oraz do jej stosowania.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2012r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (25 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (25 lutego 2021, 11:47:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417