Zarządzenie nr 17/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 17/2021 (101kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie § 7 ust. 5 zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu  zatwierdzonego zarządzeniem nr 4/2012 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 4 stycznia 2012 r. zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się instrukcję postępowania z pieczątkami służbowymi w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2 . Traci moc Zarządzenie nr 21/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 maja 2012r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (25 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (25 lutego 2021, 11:43:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415