Zarządzenie nr 7/2020

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 7/2020 (205kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 listopada 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej Regulaminu

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 800, ze zm.) zarządza się, co następuje:

  § 1.  W zarządzeniu nr 11/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej Regulaminu zmienionym zarządzeniem nr 3/2013 z dnia 19 marca 2013 r. oraz zarządzeniem nr 1/2017 z dnia 27 marca 2017r. oraz zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 31 października 2019r. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuje się Komisję Socjalną w składzie:
1) Rafał Bialik;
2) Michał Wujak;
3) Dorota Wojciechowska”.


  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (20 listopada 2020)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2020, 12:30:31)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415