Zarządzenie nr 6/2020

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 6/2020 (437kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE  NR  6/2020
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z  dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie służbowych kart płatniczych


Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284) i § 9 zarządzenia nr 92/2020 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie służbowych kart płatniczych zarządza się, co następuje:
 
§1. Ustala się zasady, sposób i tryb przyznawania i korzystania ze służbowych  kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu,  a także zasady rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu,  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (2 listopada 2020)
Opublikował: Administrator (2 listopada 2020, 11:54:49)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497