Zarządzenie nr 8/2019

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 8/2019 (372kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 5 listopada 2019 r.

w  sprawie  powołania komisji do spraw gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami  majątku  ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu 


Na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zarządza się, co następuje: 


§ 1. Powołuje się komisję do realizacji zadań wynikających z zasad i trybu gospodarowania w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego określonych zarządzeniem nr 6/2013 w składzie:
1) Michał Wujak – przewodniczący;
2) Dorota Wojciechowska – członek;
3) Anna Sobieraj-Kamelska – członek.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 10 września 2019r. w sprawie powołania komisji do spraw gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (5 listopada 2019)
Opublikował: Administrator (25 września 2020, 10:33:25)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475