Zarządzenie nr 7/2019

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 7/2019 (400kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 7/2019
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2019 r.

w  sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w 2019 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330; ze zm.) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem Nr 5/2017 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić pełną inwentaryzację w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.

§ 2. Ustalam następujące formy inwentaryzacji:
1) spis z natury obejmujący:
a) środki trwałe, 
b) środki pieniężne w kasie, 
c) druki ścisłego zarachowania,
2) potwierdzenie sald w zakresie stanów środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych, 
3) weryfikacji stanów pozostałych składników majątkowych nieobjętych ww. formami inwentaryzacji. 

§ 3. Ustalam następujące terminy inwentaryzacji:
1) na dzień 18 listopada 2019 r. środki trwałe podlegające spisowi;
2) na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostałe składniki majątkowe.

§ 4. Spis z natury przeprowadzi komisja w składzie:
1) Michał Wujak – przewodniczący,
2) Rafał Bialik – członek, 
3) Monika Giętkowska – członek.

§ 5. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg harmonogramu określonego                            w załączniku  do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Inwentaryzację w formie potwierdzenia i weryfikacji sald przeprowadzi Główny Księgowy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (4 listopada 2019)
Opublikował: Administrator (25 września 2020, 10:27:35)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442