zamówienie na:

Wykonanie III etapu ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego 119 w Inowrocławiu.

zamawiający: Miasto Inowrocław - Szkoła Podstawowa nr 10
tryb zamówienia: do 30.000 euro
nr sprawy: SP10.251.1.2015
szacunkowa wartość: 71220,76 zł ( bez podatku VAT)
termin składania ofert: 30 kwietnia 2015
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
Inowrocław, 05.05.2015r.

SP10.251.1.3.2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  informuję, że w postępowaniu          o udzielanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000,00zł do wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy:

Wykonanie III etapu ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 w Inowrocławiu

Numer ogłoszenia: SP.251.1.2015 z dnia 15.04.2015r.

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Tech – Pol Wojciech Łochocki,                  87 – 720 Ciechocinek, ul. Stawowa 42  za cenę 72 692,36 zł.

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z informacją o cenach ofert:

Nr

 

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1

„Produstal” P.P.H.U. inż. Andrzej Smarzyński,            62 – 400 Słupca, ul. Torowa 9

 

141 400,80

2

Wytwórnia Wyrobów z Drutu  Elżbieta Frankowska,

85 – 670 Bydgoszcz, ul. Leśna 17

 

99 634,55

3

Tech – Pol Wojciech Łochocki

87 – 720 Ciechocinek, ul. Stawowa 42

 

72 692,36

4

Mister – Bud Sp. z o.o.,

88 – 100 Inowrocław, ul. Jacewska 91

 

78 712,77

5

Ted – Hal Ogrody Tadeusz Sass,

88 – 140 Gniewkowo, ul. Parkowa 17

 

79 202,21

6

Krezus P.P.H.U. Bogumiła Jackowska,

88 – 100 Inowrocław, ul. Jacewska 143

 

99 950,00

 

                                                                                                     Alina Pacholska

                                                                                                      Dyrektor Szkoły

 

Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej www.bip.oswiata.inowroclaw.pl w dniu 5.05.2015r.

metryczka


Opublikował: Alina Pacholska (15 kwietnia 2015, 09:36:24)

Ostatnia zmiana: Alina Pacholska (5 maja 2015, 10:59:35)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6739