KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/14 30.09.2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/14

30.09.2013


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/14
 
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2013
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
2. Zimowa przerwa świąteczna:   23 – 31 grudnia 2013 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
3. Ferie zimowe:  03 – 16 lutego 2014 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
 
4. Wiosenna przerwa świąteczna:   17 – 22 kwietnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r.
- część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r.
- część z języka obcego nowożytnego – 25 kwietnia 2014 r.
 
6. Termin dodatkowy egzaminu gimnazjalnego
- część humanistyczna – 02 czerwca 2014 r.
- część matematyczno-przyrodnicza – 03 czerwca 2014 r.
- część z języka obcego nowożytnego – 04 czerwca 2014r.
 
 (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych - 27 czerwca 2014
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
8.Ferie letnie  30 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
9. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:
 02 stycznia, 03 stycznia,02 maja, 20 czerwca 2014 r.
 
Zaopiniowane pozytywnie przez:
Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2013 r.;
Radę Rodziców w dniu 30 września 2013 r.;
Samorząd Uczniowski w dniu  15 września  2013 r.

metryczka


Wytworzył: Hanna Pietrzak (30 września 2013)
Opublikował: Daniel Krobski (6 października 2013, 23:05:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1517