Zarządzenia 2013

ZARZĄDZENIE NR 1/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu kontroli zarządczej
w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 1 z 2013 r. (16kB) word

ZARZĄDZENIE NR  2/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia  8 marca 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powierzonych Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przez Miasto Inowrocław.
Zarządzenie nr 2 z 2013 r. (15kB) word

ZARZĄDZENIE NR 3/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w Inowrocławiu, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej Regulaminu.
Zarządzenie nr 3 z 2013 r. (17kB) word

ZARZĄDZENIE NR 4/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w  Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 4 z 2013 r. (83kB) word

ZARZĄDZENIE NR 5/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie  wyznaczenia osób w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Zarządzenie nr 5 z 2013 r. (35kB) word

ZARZĄDZENIE NR 6/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 6 z 2013 r. (88kB) word

ZARZĄDZENIE NR 7/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do spraw gospodarowania zbędnymi
i zużytymi składnikami  majątku  ruchomego w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 7 z 2013 r. (16kB) word

ZARZĄDZENIE NR 8/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 11 września 2013 r. w sprawie  wyznaczenia osób w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Zarządzenie nr 8 z 2013 r. (36kB) word

ZARZĄDZENIE NR 9/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej.
Zarządzenie nr 9 z 2013 r. (48kB) word

ZARZĄDZENIE NR 10/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 17 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej  w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 10 z 2013 r. (18kB) word

ZARZĄDZENIE NR 11/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 11 z 2013 r. (22kB) word

ZARZĄDZENIE NR 12/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zarządzenie nr 12 z 2013 r. (79kB) word

ZARZĄDZENIE NR 13/2013
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w 2013 r.
Zarządzenie nr 13 z 2013 r. (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Sztochman (1 lipca 2013, 11:39:55)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: Mariusz Sztochman (20 lutego 2014, 09:06:57)
Zmieniono: Publikacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4891