Zarządzenia 2012

ZARZĄDZENIE nr 1/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 1 z 2012 r. (32kB) word

ZARZĄDZENIE NR 2/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 2 z 2012 r. (70kB) word

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 3 z 2012 r. (137kB) word

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości
oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 4 z 2012 r. (527kB) word

ZARZĄDZENIE NR 5/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia osób w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu do udzielania pierwszej pomocy wykonywania działań
w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Zarządzenie nr 5 z 2012 r. (31kB) word

ZARZĄDZENIE NR 6/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 6 z 2012 r. (41kB) word

ZARZĄDZENIE NR 7/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 7 z 2012 r. (35kB) zip

ZARZĄDZENIE NR 8/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Zarządzenie nr 8 z 2012 r. (74kB) word

ZARZĄDZENIE NR 9/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego szkół w Inowrocławiu
z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych
w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu
Zarządzenie nr 9 z 2012 r. (30kB) word

ZARZĄDZENIE NR 10/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego szkół w Inowrocławiu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu
Zarządzenie nr 10 z 2012 r. (74kB) word

ZARZĄDZENIE NR  11/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, powołania Komisji Socjalnej oraz ustalenia jej Regulaminu.
Zarządzenie nr 11 z 2012 r. (70kB) word

ZARZĄDZENIE NR 12/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia  1 lutego2012 r. w sprawie  refundacji pracownikom Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, pracującym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, kosztów zakupu okularów korekcyjnych.
Zarządzenie nr 12 z 2012 r. (35kB) word

ZARZĄDZENIE NR 13/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego2012 r. w sprawie  wydawania pracownikom profilaktycznych napojów.
Zarządzenie nr 13 z 2012 r. (31kB) word

ZARZĄDZENIE NR 14/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego2012 r. w sprawie  powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn
i okoliczności wypadków przy pracy w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół
w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 14 z 2012 r. (30kB) word

ZARZĄDZENIE NR 15/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 15 z 2012 r. (15kB) word

ZARZĄDZENIE NR 16/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 16 z 2012 r. (20kB) word

ZARZĄDZENIE NR 17/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie Instrukcji kasowej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 17 z 2012 r. (47kB) word

ZARZĄDZENIE NR 18/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 18 z 2012 r. (116kB) word

ZARZĄDZENIE NR 19/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 19 z 2012 r. (108kB) word

ZARZĄDZENIE NR 20/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 20 z 2012 r. (171kB) word

ZARZĄDZENIE NR 21/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi
w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 21 z 2012 r. (34kB) word

ZARZĄDZENIE NR  22/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powierzonych Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przez Miasto Inowrocław.
Zarządzenie nr 22 z 2012 r. (92kB) word

ZARZĄDZENIE  NR 23/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  nr 1/2012 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – informatyka w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 23 z 2012 r. (16kB) word

ZARZĄDZENIE NR 24/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 24 z 2012 r. (32kB) word

ZARZĄDZENIE NR 25/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
Zarządzenie nr 25 z 2012 r. (75kB) word

ZARZĄDZENIE NR 26/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu”.
Zarządzenie nr 26 z 2012 r. (19kB) word

ZARZĄDZENIE NR 27/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.
Zarządzenie nr 27 z 2012 r. (176kB) word

ZARZĄDZENIE NR 28/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 28 z 2012 r. (21kB) word

ZARZĄDZENIE NR 29/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia mienia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 29 z 2012 r. (17kB) word

ZARZĄDZENIE Nr 30/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 30 z 2012 r. (97kB) zip

ZARZĄDZENIE NR 31/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 31 z 2012 r. (26kB) word

ZARZĄDZENIE NR 32/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji ds. likwidacji pieczątek służbowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 32 z 2012 r. (16kB) word

ZARZĄDZENIE NR 33/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu.
Zarządzenie nr 33 z 2012 r. (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Sztochman (1 lipca 2013, 10:17:17)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: Mariusz Sztochman (29 listopada 2013, 10:03:59)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5181