Zarządzenia 2021

Zarządzenia 2021

Zarządzenie nr 23/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 22/2021

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR  22/2021DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia  25 lutego 2021 r.w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ewidencji wydatków [...]

Zarządzenie nr 21/2021

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 21/2021DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie ustalenia składu Komisji ds. likwidacji pieczątek [...]

Zarządzenie nr 20/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 19/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 18/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 17/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 16/2021

Wersja do pobrania: Wersja tekstowa:ZARZĄDZENIE NR 16/2021DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO-SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 24 lutego 2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej zasady [...]

Zarządzenie nr 15/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 14/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 13/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 12/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 11/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 10/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 9/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 8/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 7/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 6/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 5/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 4/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 3/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 2/2021

Wersja do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 1/2021

Wersja do pobrania: [...]

metryczka