Zarządzenie nr 31/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 31/2012 (194kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 31/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 18 grudnia 2012 r.  


w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, zwanym dalej MZEAS, stanowiące załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu oraz pracownikowi sekretariatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (18 grudnia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 11:31:45)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191