Zarządzenie nr 29/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 29/2012 (192kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 29/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia mienia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu 


Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 3 załącznika do uchwały nr XI/135/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i nadania mu statutu oraz porozumienia z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania z pomieszczeń przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zabezpieczenia mienia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu ustala się szczegółowe zasady otwierania i zamykania pomieszczeń Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu oraz przechowywania kluczy do pomieszczeń biurowych.

§ 2. Zasady, o których mowa w § 1, określa załącznik do zarządzenia.   

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (11 grudnia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 11:17:21)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212