Zarządzenie nr 13/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 13/2012 (204kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 13/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU
Z dnia 1 lutego2012 r.

w sprawie  wydawania pracownikom profilaktycznych napojów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) zarządza się co następuje:


§ 1 Pracownikom Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu, zwanego dalej :MZEAS”, zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 º C pracodawca zapewnia napoje.

§ 2. 1  Potrzebę zakupu i wydania pracownikom napojów profilaktycznych zgłaszają pracodawcy poszczególni pracownicy.
2. Napoje wydaje się po uprzednim dokonaniu pomiary temperatury                                w  pomieszczeniu pracy.
3. Pracownicy potwierdzają odbiór napojów własnoręcznym podpisem.

§ 3 Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 lutego 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 09:57:16)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273