Zarządzenie nr 1/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 1/2012 (187kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE nr 1/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu

Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 2 załącznika do uchwały nr XI/135/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i nadania mu statutu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Regulamin Organizacyjny, o którym mowa w § 1, przedkłada się Prezydentowi Miasta Inowrocławia do zatwierdzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (2 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 08:17:31)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218