Zarządzenie nr 10/2020

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 10/2020 (99kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 10/2020
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2020 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego inspektora w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 18/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru nr 3/2020 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego inspektora w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w składzie:
1) Dorota Wojciechowska przewodniczący;
2) Anna Szatkowska członek;
3) Marta Michalak członek.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (14 grudnia 2020)
Opublikował: Administrator (14 grudnia 2020, 12:52:36)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283