Zarządzenie nr 5/2017

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 5/2017 (198kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 7 lipca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i w jednostkach obsługiwanych


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1047 ze zm.) i § 5 ust. 2 uchwały nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powierzenia obsługi jednostek oświatowych Miasta Inowrocławia dotychczasowej jednostce obsługującej i nadania jej statutu zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Instrukcję Inwentaryzacyjną dla jednostki budżetowej – Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i dla jednostek obsługiwanych, określoną w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (7 lipca 2017)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 10:26:52)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: Administrator (28 września 2020, 11:55:04)
Zmieniono: Zmiana formatu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 379