Zarządzenie nr 27/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 27/2012 (200kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 27/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 12 listopada 2012 r.  

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”


Na podstawie § 3 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w  sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu”, zwaną dalej instrukcją. Treść instrukcji zawiera załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się informatykowi.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:
-
-

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (12 listopada 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 11:07:54)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: Michał Wujak (14 grudnia 2022, 11:38:00)
Zmieniono: Usunięcie dokumentów zawierających informacje o stosowanych środkach i procedurach bezpieczeństwa.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304