Deklaracja dostępności29.03.2023

Deklaracja dostępności

29.03.2023


Deklaracja dostępności
Przedszkole nr 20 „Kujawskie Dzieci” w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 20 Kujawskie dzieci w Inowrocławiu.
.
Data utworzenia: 2016-09-28
Data publikacji strony internetowej: 2020-05-12
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-29
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnychSerwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.
Powody wyłączenia:
Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Wszelkie nieprawidłowości zostaną skorygowane do treści nowszych niż z dnia 2018-09-01. Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-12.
Deklarację sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego w styczniu 2020 roku.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Zwolińska biuro.kujawskiedzieci@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 352 27 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Deklaracja dostępności architektonicznej
W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej wszystkich obiektów Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” w Inowrocławiu.
Przedszkole przy ulicy Wojska Polskiego
Nasze przedszkole nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istotną informacją jest to, że w naszym obiekcje, w których poszczególne piętra są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość umówienia spotkania z osobą odpowiedzialną.
Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności w sekcji Dostępność architektoniczna, proszę zgłaszać do dyrektora przedszkola Pani Magdaleny Zwolińskiej w Inowrocławiu:
- telefonicznie: +48 52 352 27 68,
- e-mail: biuro.kujawskiedzieci@wp.pl.
Budynek Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” przy ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu
- Adres placówki: Wojska Polskiego 13 A, 88-100 Inowrocław
- Pomieszczenia: szatnie dla dzieci, sale dydaktyczne, kuchnia, gabinet dyrektora, sekretariat, biuro intendenta, magazyn
 
Opis dostępności architektonicznej głównego budynku Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” przy ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu
1.      Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne do przedszkola nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymaga pomocy osób trzecich. Do budynku prowadzą schody.
2.      Opis dostępności korytarzy, schodów
Korytarz na parterze dostępny. Dojście / dojazd wózkiem do wszystkich pomieszczeń. Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z osobą odpowiedzialną.
Winda na wyższe kondygnacje: brak
3.      Opis dostosowań (np. pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Platforma: brak
Pochylnia: brak
Pętla indukcyjna: brak
Toaleta dostosowana: nie
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów fotograficznych oraz schematów dotykowych.
 
4.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu przed przedszkolem, jednak nie ma wydzielonego i oznaczonego miejsca.
5.      Informacje o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku głównego Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” przy ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu.
6.      Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Przedszkolu nr 20 „Kujawskie dzieci” mogą skorzystać z pomocy pracownika przedszkola. 
 
Inne informacje
Dojazd do głównego budynku Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” w Inowrocławiu
Autobusem: najbliższy przystanek znajduje się przy supermarkecie Carrefour, ulice Wojska Polskiego, Piłsudskiego
Samochodem: ulicą Wojska Polskiego w kierunku al. Niepodległości, skręt w prawo za cukiernią.
Budynek Przedszkole przy ulicy Tadeusza Chęsego
Nasze przedszkole nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istotną informacją jest to, że w naszym obiekcje istnieje możliwość umówienia spotkania z osobą odpowiedzialną.
Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności w sekcji Dostępność architektoniczna, proszę zgłaszać do dyrektora przedszkola Pani Magdaleny Zwolińskiej w Inowrocławiu:
- telefonicznie: +48 52 352 02 97,
- e-mail: biuro.kujawskiedzieci@wp.pl.
Budynek Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” przy ulicy Tadeusza Chęsego w Inowrocławiu
- Adres placówki: Tadeusza Chęsego 13, 88-100 Inowrocław
- Pomieszczenia: szatnie dla dzieci, sale dydaktyczne, kuchnia, gabinet dyrektora, biuro intendenta, magazyn
 
Opis dostępności architektonicznej głównego budynku Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” przy ulicy Chęsego w Inowrocławiu
1.      Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne do przedszkola nie jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymaga pomocy osób trzecich. Do budynku prowadzą schody.
2.      Opis dostępności korytarzy, schodów
Korytarz dostępny. Dojście / dojazd wózkiem do wszystkich pomieszczeń.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z osobą odpowiedzialną.
3.      Opis dostosowań (np. pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Platforma: brak
Pochylnia: brak
Pętla indukcyjna: brak
Toaleta dostosowana: nie
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów fotograficznych oraz schematów dotykowych.
 
4.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na ogólnodostępny parkingu dla mieszkańców osiedla. Miejsce parkingowe jest wydzielone i oznaczone.
5.      Informacje o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku głównego Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” przy ulicy Chęsego w Inowrocławiu.
6.      Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Przedszkolu nr 20 „Kujawskie dzieci” mogą skorzystać z pomocy pracownika przedszkola. 
 
Inne informacje
Dojazd do głównego budynku Przedszkola nr 20 „Kujawskie dzieci” przy ulicy Chęsego w Inowrocławiu
Autobusem: najbliższy przystanek znajduje się przy kościele Chrystusa Miłosiernego, ulica 800-lecia i 59 Pułku Piechoty    
Samochodem: ulicą al. 800-lecia od strony kościoła Chrystusa Miłosiernego lub od strony kina Kinomax
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Zwolińska (29 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Zwolińska (29 marca 2023, 22:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72