Zarządzenie nr 13/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 13/2013 (203kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 13/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w 2013 r.


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330; ze zm.) oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 4/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości oraz wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu  zarządzam, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację obejmującą:
1) materiały w magazynach;
2) środki pieniężne;
3) druki ścisłego zarachowania.

§  2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów powołuję komisję w składzie:
1) Pan Rafał Bialik – przewodniczący;
2) Pani Renata Szlachetka – członek;
3) Pani Teresa Łukasiewicz – członek.

§  3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy powołuję komisję w składzie:
1) Pani Dorota Wojciechowska – przewodniczący;
2) Pani Marlena Hoffmann – członek;
3) Pani Małgorzata Gruszecka – członek.

§ 4. Inwentaryzację należy przeprowadzić w drodze spisu z natury na dzień 31 grudnia 2013 r.

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (20 grudnia 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 14:32:05)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524