Zarządzenie nr 9/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 9/2013 (189kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 9/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 11 września 2013 r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej


Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się  Instrukcję magazynową stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (11 września 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 14:18:13)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438