Zarządzenie nr 2/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 2/2013 (195kB) pdf
Wersja tekstowa:


ZARZĄDZENIE NR  2/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia  8 marca 2013 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powierzonych Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przez Miasto Inowrocław


Na podstawie zarządzenia nr 49/2013 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powierzenia Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie nr 22/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie  ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych powierzonych Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Inowrocławiu przez Miasto Inowrocław.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (8 marca 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 13:51:07)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485