Zarządzenie nr 1/2013

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 1/2013 (198kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 1/2013
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz komunikatu 
Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15, poz. 84) zarządza się, co następuje:


§ 1. Załącznik do regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu wprowadzonego zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 lutego 2013)
Opublikował: Administrator (28 września 2020, 13:46:23)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448