Zarządzenie nr 28/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 28/2012 (368kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu 


Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 3 załącznika do uchwały nr XI/135/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i nadania mu statutu zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Kodeks Etyki pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (11 grudnia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 11:13:22)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495