Zarządzenie nr 26/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 26/2012 (198kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 26/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 12 listopada 2012 r.  


w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu”


Na podstawie § 3 ust. 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w  sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu”, zwaną dalej polityką bezpieczeństwa. Treść polityki bezpieczeństwa zawiera załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Polityka bezpieczeństwa ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe.

§ 3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:
-

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (12 listopada 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 11:03:38)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: Michał Wujak (14 grudnia 2022, 11:37:29)
Zmieniono: Usunięcie dokumentów zawierających informacje o stosowanych środkach i procedurach bezpieczeństwa.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 492