Zarządzenie nr 25/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 25/2012 (203kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 25/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro


Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) oraz § 7 ust. 4 pkt 3 załącznika do uchwały nr XI/135/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu i nadania mu statutu zarządza się,  co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych na usługi, dostawy lub roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zwany dalej regulaminem, w brzmieniu ustalonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Traci  moc zarządzenie nr  8/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2012 r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (30 października 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:58:05)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501