Zarządzenie nr 24/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 24/2012 (192kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 24/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 2 lipca 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w brzmieniu ustalonym w regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (2 lipca 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:50:25)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368