Zarządzenie nr 15/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 15/2012 (193kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 15/2012 
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu 


Na podstawie art. 6 ust. 2 b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do czasu opracowania instrukcji kancelaryjnej należy stosować do prowadzenia dokumentacji  w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 lutego 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:02:44)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393