Zarządzenie nr 14/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 14/2012 (202kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 14/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU
Z dnia 1 lutego2012 r.

w sprawie  powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.


Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 4 i § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.) zarządza się co następuje.


§ 1 Powołuje się w Miejskim Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu, zwanym dalej „MZEAS” zespół powypadkowy w składzie:
- Pan Rafał Bialik- inspektora ds. BHP w MZEAS,
- Pani Dorota Szymandera- inspektora MZEAS jako przedstawiciel pracowników.


§ 2 Zadaniem zespołu powypadkowego, o którym mowa w § 1, jest niezwłoczne przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku po otrzymaniu wiadomości o zdarzeniu, zgodnie ze sposobem i trybem postępowania zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (1 lutego 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 10:00:44)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360