Zarządzenie nr 9/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 9/2012 (368kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 9/2012
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.), zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu do zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w § 1, oraz do jej stosowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (16 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 09:13:42)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486