Zarządzenie nr 2/2012

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 2/2012 (190kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE   NR  2/2012
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 104, 1041, 104² § 2 Kodeksu Pracy w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn zm.)  oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu   Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w  Inowrocławiu  nadanego Uchwałą  Nr XI/135/2011  Rady  Miejskiej  Inowrocławia  z  dnia 30 czerwca  2011 r.  zarządza  się,  co  następuje:


  § 1. Ustala się regulamin pracy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  w Inowrocławiu  w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zapoznania pracowników z jego treścią.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Henryka Brzozowska

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Henryka Brzozowska (2 stycznia 2012)
Opublikował: Administrator (29 września 2020, 08:21:23)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396