Zarządzenie nr 36/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 36/2021 (139kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 36/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy od pracy


Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1320 i  z 2021r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:§ 1. Wyznacza się dzień 27 grudnia 2021 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z uwagi na konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy, w związku z wystąpieniem pierwszego dnia Bożego Narodzenia w sobotę.

§ 2. Z uwagi na konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy, w związku z wystąpieniem 1 stycznia – Nowego Roku przypadającego w sobotę, dzień 7 stycznia 2022r. wyznacza się jako dzień wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (30 listopada 2021)
Opublikował: Michał Wujak (30 listopada 2021, 09:22:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353