Zarządzenie nr 34/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 34/2021 (101kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 złotych


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 złotych, zwany dalej regulaminem. Treść regulaminu określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 złotych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu merytorycznie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 5 listopada 2021r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (5 listopada 2021)
Opublikował: Michał Wujak (5 listopada 2021, 13:56:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364