Zarządzenie nr 32/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 32/2021 (186kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 32/2021
Dyrektora Miejskiego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 17 maja 2021 r. 


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:


§ 1. Załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego szkół w Inowrocławiu pozostają bez zmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników tj.  31 maja 2021r.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (17 maja 2021)
Opublikował: Michał Wujak (17 maja 2021, 13:21:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416