Zarządzenie nr 22/2021

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 22/2021 (103kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR  22/2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia  25 lutego 2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) i § § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 760) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się zarządzenie nr 33/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie  ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Inowrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (25 lutego 2021)
Opublikował: Michał Wujak (25 lutego 2021, 12:09:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406