Zarządzenie nr 11/2020

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 11/2020 (137kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W INOWROCŁAWIU z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia w 2020 r. dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się dzień 24 grudnia 2020 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z uwagi na konieczność obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z wystąpieniem Święta Bożego Narodzenia 26.12.2020r. przypadającego w sobotę.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (14 grudnia 2020)
Opublikował: Administrator (14 grudnia 2020, 14:59:13)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357