Zarządzenie nr 5/2019

Wersja do pobrania: Zarządzenie nr 5/2019 (203kB) pdf
Wersja tekstowa:

ZARZĄDZENIE  NR 5/2019
Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 16 września 2019 r. 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  nr 4/2019 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – informatyka w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 18/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w  Inowrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru nr 4/2019  na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – informatyka w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu w składzie:
1) Małgorzata Gruszecka - przewodniczący;
2) Marlena Olszak - członek;
3) Anna Sobieraj-Kamelska - członek.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                       Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
                     Szkół w Inowrocławiu


                     Magdalena Starybrat

metryczka


Wytworzył: Magdalena Starybrat (16 września 2019)
Opublikował: Administrator (25 września 2020, 10:03:29)
Podmiot udostępniający: MZEAS

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491